Ο.ΚΑ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ (4) 2016-2017

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ:
Παπαγιαννάκος Αλέξανδρος
Αναστασιάδης Βασίλης
ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ:
Τετάρτη: 20:00-21:00
Σάββατο: 13:00-14:00
Κυριακή: 13:00-14:00

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Άντζυ Πολίτη